• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.

naftomet.rze.pl

Rok założenia: 1920

Liczba zatrudnionych: 495

Adres:

38-400 Krosno
ul. Naftowa 8
woj. podkarpackie

Kontakt:

Profile działalności

Urządzenia i aparaty do eksploatacji złóż ropy i gazu, elementy wyposażenia platform wiertniczych, konstrukcje stalowe

Osoby zarządzające firmą:

 • Janusz Walciszewski - Prezes Zarządu
 • Zbigniew Skiba - V-ce Prezes Zarządu

Osoby kontaktowe:

 • Wojciech Słupczyński - Główny specjalista ds. marketingu i handlu
Wyroby i usługi

Oferujemy:

 • Wyposażenie odwiertów
 • Wyposażenie kopalń
  • Oddzielacze
  • Filtry, filtroseparatory
  • Kolumny osuszania
  • Regeneratory
  • Wymienniki
  • Zbiorniki
 • Konstrukcje, zbiorniki
 • Remonty urządzeń
 • Remonty silników
 • Usługi na zewnątrz
  • Cięcie
  • Toczenie
  • Frezowanie
  • HP-5 SIP
  • Szlifowanie
  • Pozostałe skrawaniem
  • Profilowanie blach
  • Kucie
  • Obróbka cieplna
  • Obróbka powierzchni
 • Materiały do sprzedaży

Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.

Dane podstawowe
Wizytówka

Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.

Zakład Urządzeń Naftowych Naftomet Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie jest firmą specjalizującą się w produkcji i remoncie urządzeń dla przemysłu naftowo-gazowniczego. Zakład powstał w 1920 roku, w okresie dynamicznego rozwoju górnictwa naftowego na Podkarpaciu, z inicjatywy Towarzystwa dla Przedsiębiorstw Górniczych TEPEGE. W pierwszych latach funkcjonował on pod nazwą Fabryka Maszyn i Urządzeń Wiertniczych w Krośnie.

Budowę rozpoczęto w 1917 r. przy ulicy Olejarskiej, obecnie Łukasiewicza. Powstała wówczas hala obrabiarek, elektrownia, kuźnia, bocznica kolejowa, ślusarnia, kotłownia i kotlarnia, stolarnia, magazyn i kancelaria.W 1920 roku wybudowano budynki mieszkalne dla pracowników, garaże i portiernię.

Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.

Początkowo produkowano proste narzędzia wiertnicze: świdry udarowe, obciążniki, nożyce, osprzęt do rur, żerdzie i pompy wgłębne. Naprawiano maszyny kopalniane, pompy, silniki diesla i elektryczne oraz różne urządzenia rafineryjne.W czasie II wojny światowej zakład przejęło niemieckie przedsiębiorstwo Beskiden Erdöl Gewinnugs GmbH z siedzibą w Krośnie.

Kilka dni po wyzwoleniu grupa byłych pracowników zakładu przystąpiła do jego porządkowania i napraw. Uruchomiono ponownie produkcję, głównie narzędzi wiertniczych. Zakład stanowił wtedy całość z Krośnieńskim Kopalnictwem Naftowym.
W roku 1950 wyodrębniono warsztaty elektryczny, samochodowy i mechaniczny tworząc odrębną firmę Krośnieńskie Warsztaty Remontowe (KaWueR-y). Produkowano wówczas części do agregatów i pomp wgłębnych oraz remontowano udarowe i obrotowe narzędzia wiertnicze, solniki wysokoprężne i urządzenia elektryczne.
W 1953 roku na terenie byłej rafinerii przy ulicy Naftowej rozpoczęto budowę nowych obiektów. Po siedmiu latach oddano do użytku nową halę obróbki mechanicznej, odlewnię, kuźnię, kotłownię, stację transformatorową i bocznicę kolejową. Urządzono też wydział obróbki cieplnej w zmodernizowanym budynku rafineryjnym.

Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.

W 1969 roku oddano do użytku kolejną, nową halę produkcyjną, halę głównego mechanika, magazyny, acetylenownię i budynek administracyjny. Produkcja w tych obiektach biegła pełną parą przez trzy zmiany. Zapotrzebowanie na produkcję i usługi Zakładu było bardzo duże.W 1978 roku rozpoczęto budowę największej hali konstrukcji stalowych.
Na przestrzeni tego okresu wskutek różnych reorganizacji Zakład zmieniał nazwy i miejsce w strukturze polskiego przemysłu naftowego. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych przedsiębiorstwo posiadało status kombinatu. Podlegały mu specjalistyczne zakłady w Rawiczu i Brzesku. Zatrudnionych w nim było wówczas blisko 3 tysiące pracowników.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia wyłączano kolejno ze struktury przedsiębiorstwa zakłady z innych miejscowości. Oddano też na rzecz Krośnieńskiego Kopalnictwa Naftowego obiekty i teren przy ulicy Łukasiewicza, pierwszą, historyczną siedzibę Zakładu.

W 1982 roku przedsiębiorstwo zostalo przemianowane na Zakład Urządzeń Naftowych "NAFTOMET" Krosno i weszło w skład wielozakładowego, ogólnopolskiego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie.

W 1998 roku ZUN Naftomet został wyłączony ze struktury PGNiG i stał się samodzielną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie udziały pozostały jednak w rękach PGNiG.

Obecnie ZUN Naftomet Sp. z o. o. jest wiodącym w Polsce producentem wyrobów przeznaczonych do eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego, elementów wyposażenia kopalń ropy i gazu, urządzeń do poszukiwań oraz urządzeń wiertniczych. Zakład posiada doświadczenie i stosowne uprawnienia do projektowania i produkcji konstrukcji stalowych urządzeń do pracy na morzu. Firma świadczy również usługi w zakresie remontów urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych do ropy i gazu oraz silników wysokoprężnych dużej mocy.

Większość produktów ZUN Naftomet ma charakter jednostkowy i jest wytwarzana wg indywidualnego zamówienia klienta. Zakład współpracuje z wieloma znanymi biurami projektów zarówno na etapie prac koncepcyjnych i projektowych, jak również w czasie realizacji zadania, co skutkuje ciągłym doskonaleniem konstrukcji i jakości wytwarzanych urządzeń, znajdujących odbiorców zarówno w kraju jak i zagranicą.

Certyfikaty

Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.ISO 9001: 2001 Zakład posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001: 2001 w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż urządzeń ciśnieniowych, konstrukcji stalowych, wyposażenia do eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego, remont silników wysokoprężnych i urządzeń wiertniczych, zaopatrzenie i serwis. Nr 1898/1/2007 ważny do 7.01.2010 r.
Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.API Zakład posiada licencję American Petroleum Institute (API) na produkcję urządzeń do eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego.
Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.DET NORSKE VERITAS Uznanie producenta nr KAT 99-320 dla Zakładu Urządzeń Naftowych Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie w zakresie produkcji konstrukcji spawanych zgodnie z przepisami Det Norske Veritas dotyczącymi Klasyfikacji Okrętów i Jednostek Ruchomych do Wierceń na Morzu.
Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.POLSKI REJESTR STATKÓW ZUN Naftomet został uznany zgodnie z wymogami Polskiego Rejestru Statków do przeprowadzania remontów i prób ruchowych silników typu H6, H6A, H8, H12, H12A świadectwem nr TM/666/842502/98.
Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO CENTRALNE LABORATORIUM DOZORU TECHNICZNEGO Zgodnie z Warunkami Technicznymi Dozoru Technicznego DT-L/95 laboratorium posiada uznanie I stopnia i kompetencje techniczne do wykonywania badań na potrzeby własne zakładu, związane z wytwarzaniem lub naprawą urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz materiałów i elementów stosowanych do ich budowy.
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie posiada uprawnienia do wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych na materiały żrące lub trujące decyzją UDT nr UC-25-7-W/4-98.
Zakład Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie posiada uprawnienia do wytwarzania odkuwek przeznaczonych do budowy i naprawy urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu nadane decyzją UDT nr M-25-3/3-98.
Wyroby i usługi
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu